Dziesiątki milionów dla odchodzących prezesów państwowych spólek

fot. PIVISO / flickr.com / CC-BY-SA

Po przejęciu władzy przez PiS w państwowych spółkach nastąpiła istna karuzela stanowisk. Pracę straciło ponad 500 prezesów, a na ich konta trafiło dziesiątki tysięcy złotych z tytułu odpraw i zakazu konkurencji.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wysokość świadczeń wypłacanych kadrze kierowniczej spółek z udziałem Skarbu Państwa w latach 2012-2017. W tym okresie na odprawy przeznaczono 72 912 300 zł, a na odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji aż 147 285 700 zł. W sumie 220 198 000 zł.

W badanym okresie stanowiska kierownicze straciło łącznie 1 295 osób, z czego aż 568 w latach 2016-2017. Z tego grona 467 osobom wypłacono odprawy, a 547 osobom odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. Rekordzista otrzymał ponad 4 000 000 zł, a 10 osób po co najmniej 2 000 000 zł. Z kolei na konta 107 osób trafiło ponad 500 000 zł. 

Wypłaty świadczeń dotyczą zwłaszcza okresu po przejęciu władzy przez PiS. O ile bowiem w latach 2012-2015 na odprawy przeznaczono 38 425 700 zł, o tyle w latach 2016-2017 34 486 600 zł. Z kolei jeśli chodzi o zakaz konkurencji, to kwoty te wynoszą odpowiednio 87 581 900 zł i 59 703 800 zł.

fot. nik.gov.pl

fot. nik.gov.pl

Jako przykład niegospodarności NIK podaje sytuację ze wiosny 2011 roku. W styczniu owego roku zawarto umowę z pracownikiem, który pod koniec kwietnia złożył wypowiedzenie. Osoba ta otrzymała w sumie 9-miesięczną odprawę wynoszącą aż 585 000 zł z powodu zapisu w umowie, który stanowił, iż w przypadku złożenia wypowiedzenia do 30 czerwca, wypłacona zostanie mu dodatkowo 6-miesięczna odprawa.

Co ciekawe, zdaniem Izby ministrowie mimo, iż w ramach nadzoru właścicielskiego mają swoich przedstawicieli w radach nadzorczych, nie kontrolują sytuacji. Nie dość bowiem, iż nie docierają do nich informacje o wysokości odpraw i odszkodowań, to jeszcze nie mają pełnego uzasadnienia odwołania kadry kierowniczej.

Jeśli doceniasz moją pracę, wrzuć coś na tacę:

32 1600 1462 0008 4922 6950 0011

BNP Paribas

Może Ci się również spodoba