Pensje pracowników państwa pochłaniają 47 430 197 028 zł rocznie!

fot. NBP / materiały prasowe

Pracownicy państwa kosztują prawdziwą fortunę. W 2017 roku na pensje osób, dla których pracodawcą jest rząd, podatnicy wydali zawrotną sumę 47 430 197 028 zł.

„Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 roku” przygotowana przez Najwyższą Izbę Kontroli ujawnia, iż w ubiegłym roku państwo zatrudniało bezpośrednio aż 721 170 osób. Co miesiąc na konto każdej z nich wpływało przeciętnie 5 480,70 zł, tyle bowiem wynosiła przeciętna płaca w sektorze rządowym. Oznacza to, że Polacy w 2017 roku przeznaczali na ich pensje 3 952 516 419 zł w skali miesiąca i aż 47 430 197 028 zł w skali roku.

W liczbie 721 170 pracowników państwa nie zawierają się wyłącznie klasyczni urzędnicy. Oprócz nich, rząd zatrudnia bowiem również celników, żołnierzy, sędziów, dyplomatów, asesorów itd. 

koszt wynagrodzeń wybranych grup pracowników rządowych
grupa pracowników rządu liczba średnia płaca łączny koszt wynagrodzeń w ujęciu rocznym
Służba Cywilna, w tym urzędnicy, policjanci, strażacy 116 504 5 460,90 zł 7 634 600 323,20 zł
osoby zajmujące kierownicze stanowiska 222 15 929,50 zł 42 436 188,00 zł
żołnierze 242 883 5 166,40 zł 15 057 968 774,40 zł
sędziowie i prokuratorzy 6 021 13 475,80 zł 973 653 501,60 zł
dyplomaci 754 4 148,60 zł 37 536 532,80 zł
celnicy 11 813 6 312,00 zł 894 763 872,00 zł
nauczyciele w szkołach podległych rządowi 12 276 4 978,20 zł 733 348 598,40 zł
pracownicy uczelni publicznych 151 036 5 892,70 zł 10 680 118 046,40 zł

Trzeba pamiętać, iż powyższe dane nie obejmują zatrudnienia w sektorze samorządowym (np. nauczycieli i urzędników gminnych oraz powiatowych). W nim, według raportu „Samorząd jako pracodawca” z 2014 roku przygotowanego przez Związek Miast Polskich, zatrudnionych jest aż 1 900 000 osób. To oznacza, iż w sektorze publicznym, nie licząc spółek Skarbu Państwa, pracuje aż 2,6 mln osób.

Z danych GUS-u za 2017 rok wynika, iż w sektorze prywatnym pracuje w Polsce około 13 mln. Wynika z tego, iż 1 pracujący Polak utrzymuje, nie licząc siebie, średnio 1,7 osoby (uwzględniając, iż 3 mln Polaków wyemigrowało), a na płace pracowników państwa wydaje 304 zł miesięcznie.

Powyższe dane dotyczą zaledwie części kosztów wynagrodzeń pracowników państwa. Do nich dochodzą jeszcze koszty utrzymania budynków, w których urzędują, a także koszt emerytur, których nie wypracowali.

Źródło: Imperium Marnotrawstwa

Jeśli doceniasz moją pracę, wrzuć coś na tacę:

32 1600 1462 0008 4922 6950 0011

BNP Paribas

Może Ci się również spodoba